Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

9809 6ab3 390
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaOnly2you Only2you
miszken
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
miszken
0050 8c92 390
Reposted fromffelicity ffelicity viadudus dudus
miszken
miszken
7503 77b1 390
Reposted fromoll oll viapannakies pannakies

April 16 2017

miszken
7085 ab6b 390
Reposted frommessclew messclew viaaknatazs aknatazs

April 15 2017

8179 2f8f 390
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viakjuik kjuik
miszken
9843 cc11 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viaiamthepirate iamthepirate
miszken
2659 fe2a 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaiamthepirate iamthepirate

February 17 2017

miszken
1286 f041 390
Reposted fromsoSad soSad
miszken
5272 3324 390
Reposted fromvanite vanite viabecomingjane becomingjane
miszken
1119 9ce5 390
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viablackheartgirl blackheartgirl
miszken

mademoiselle-bazaar: Cinqueterre, Italy

Reposted frommr-absentia mr-absentia viareniooooo reniooooo
miszken

Nig­dy nie miej skru­pułów po­wie­dzieć mężczyźnie, co o nim myślisz. Mężczyżni są ok­ropnie za­rozu­miali. I tak nie uwierzą, jeśli się mówi o nich coś niepochlebnego. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy via2708 2708
miszken
5330 e8e5 390
mistrzostwo! :D

July 05 2015

miszken
6804 ccdf 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapaulinab paulinab

July 04 2015

miszken
4649 225b 390
Reposted fromzakurzonateczka zakurzonateczka viapaulinab paulinab
miszken
6564 3c57 390
Reposted fromothershe othershe viadudus dudus
miszken
8319 0c60 390
Reposted fromblackrose blackrose viadudus dudus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl