Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 30 2016

miszken

Kazimierz Przerwa Tetmajer


... Mów do mnie jeszcze... Za taką rozmową
tęskniłem lata... Każde twoje słowo
słodkie w mem sercu wywołuje dreszcze -
mów do mnie jeszcze...

Mów do mnie jeszcze... ludzie nas nie słyszą
Słowa twe dziwnie poją i kołyszą,
Jak kwiatem, każdem słowem twem się pieszczę -
Mów do mnie jeszcze...
Reposted fromstawrogin stawrogin viaunknown6 unknown6

June 27 2016

miszken
8066 1f2f 390
Reposted fromkailaa kailaa viaBanani Banani
miszken
5497 b5de 390
Reposted fromgreens greens viaBanani Banani
miszken
5096 ba31 390
Polish team in quarterfinals! Euro2016.
Reposted fromHejtTrain HejtTrain viaczarnemajtki czarnemajtki
miszken

June 26 2016

miszken
Reposted fromsaski saski viaMyBlackWings MyBlackWings
miszken
Reposted fromHornyBogdan HornyBogdan vianitael nitael
miszken
8770 e8b3 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaBanani Banani

June 14 2016

miszken
4463 bf81 390
Reposted fromnoiz1709 noiz1709 viamanivela manivela
miszken
3406 4d72 390
Reposted fromnightmvre nightmvre viaatranta atranta

June 06 2016

miszken
miszken
2005 058c 390
Every weekend...
Reposted fromckisback ckisback vianiemaproblemu niemaproblemu
miszken
6922 4278 390
To me, you are perfect
miszken
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromMadameAntoine MadameAntoine viaspita spita
miszken
1325 dad1 390
Reposted frompszczola91 pszczola91 viaspita spita
miszken
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaryska ryska
miszken
5330 2dba 390
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaspita spita
miszken
Każda dobra kobieta zasługuję na mężczyznę, który będzie ją szanował, a każdy porządny mężczyzna zasługuje na kobietę, która doceni jego wysiłek.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaspita spita
miszken
miszken
9469 0c35 390
Reposted fromnyaako nyaako viaOnly2you Only2you
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl